MICRO SWITCH / MINIATURE MICRO SWITCH

เปรียบเทียบสินค้า (0)


MINIA TURE MICRO SWITCH

MINIA TURE MICRO SWITCH

5A250VAC ON-(ON)..

12 ฿

MINIA TURE MICRO SWITCH

MINIA TURE MICRO SWITCH

JP2C07 5A250VAC ON-(ON)..

16 ฿

MINIATURE MICRO SWITCH

MINIATURE MICRO SWITCH

5A250VAC ON-(ON)..

17 ฿

MINIATURE MICRO SWITCH

MINIATURE MICRO SWITCH

5A250VAC ON-(ON)..

16 ฿

MINIATURE MICRO SWITCH

MINIATURE MICRO SWITCH

5A250VAC ON-(ON)..

17 ฿

PUSH-BUTTON SWITCH

PUSH-BUTTON SWITCH

16A125V250V..

43 ฿

กลางกด15x28x0mm
ก้านยาวปลายงอ(15x28X10mm)
ก้านสั้น(15x28x10mm)
จิ๋ว ปลายงอ3ขา

จิ๋ว ปลายงอ3ขา

ขนาด 5x 20 x 9 mm..

15 ฿

จิ๋วปลายตรง 3ขา

จิ๋วปลายตรง 3ขา

ขนาด5x20x9mm...

15 ฿

ล้อเลื่อนก้านยาว

ล้อเลื่อนก้านยาว

ขนาด15x30x10 mm    ก้านยาว28mm(RV-166-1) ..

30 ฿

ล้อเลื่อนก้านยาว(15x28x10mm)
ไมโครสวิทช์

ไมโครสวิทช์

16A125V250VAC ON-(ON)..

25 ฿

ไมโครสวิทช์

ไมโครสวิทช์

16A125V250VAC ON-(ON)..

24 ฿

Showing 1 to 15 of 20 (2 Pages)